top of page

Tarama

Pap Smear ve HPV tayini

 • Servikal kanser taramasına 21 yaşında başlanmalıdır. HIV enfekte kadınlar da dahil olmak üzere seksüel aktivite başlama yaşından veya diğer davranışsal risk faktörlerinden bağımsız olarak 21 yaş altında tarama yapılması önerilmemektedir.

 • 21-29 yaş arası kadınlarda taramada tek başına sitoloji kullanılması ve taramanın 3 yılda bir yapılması önerilir. 30 yaş altında co-test uygulanmamalıdır. Yıllık tarama yapılmamalıdır.

 • 30-65 yaş arası kadınlarda 5 yılda bir co-test yapılması önerilir. Tek başına servikal sitoloji de kabul edilebilir bir alternatif olup, taramanın 3 yılda bir yapılması önerilir. Hastalara yıllık tarama yapılması önerilmez.

 • Sitolojide likit bazlı veya konvansiyonel teknik kabul edilebilir yöntemlerdir.

 • Önceki taramalarında CIN 2 ve daha ileri patoloji öyküsü yok ise 65 yaşında servikal kanser taraması bırakılmalıdır. Hastanın son yapılan taraması 5 yıl içinde olmak üzere; önceki üç sitoloji sonucu veya son 10 yıl içinde iki co-test sonucu negatif olmalıdır.

 • Histerektomi olmuş ve serviksi çıkarılmış (total histerektomi) kadınlarda CIN 2 ve daha ileri patoloji öyküsü yok ise rutin sitolojik tarama ve HPV testi yapılmasına devam edilmemelidir ve hiçbir sebeple tekrar geri başlanmamalıdır.

 • CIN gelişimi için kesin risk faktörleri belirlenmiş olup, aşağıdaki risk faktörlerinden herhangi biri varlığında tarama sıklığı kılavuzlarda önerilen taramadan daha sık olmalıdır.

 • HIV enfekte olan kadınlar

 • İmmün yetmezliği olan kadınlar (örneğin solid organ transplantasyon yapılmış hastalar)

 • Daha önce CIN 2, CIN 3 veya kanser nedeniyle tedavi edilen kadınlar

 • CIN 2, CIN3 veya adenokarsinoma in situ  öyküsü olan kadınların spontan regresyondan sonra 20 yıl süreyle (65 yaşını geçse dahi) taramaya devam edilmelidir.

 • Son 20 yıl içinde CIN 2 ve daha ileri patolojisi olan veya herhangi bir zamanda serviks kanseri olan vakalarda taramaya devam edilmelidir. CIN 2 ve ileri patolojisi olan hastalarda 3 yılda bir yapılacak sitolojik tarama ile 20 yıl takip önerilir.

 • 25 yaş ve üstü kadınlarda FDA onaylı HPV testleri ile tarama yapılması sitoloji bazlı taramaya alternatif kullanılabilir. Eğer tek başına HPV testi ile tarama yapılacaksa ASCCP ve SGO kılavuzlarına göre değerlendirilmelidir.

 • Sitolojisi ASC-US, HPV testi negatif olan hastalar için CIN 3 riski düşüktür ancak co-testi negatif olan hastalara göre biraz daha yüksek risk vardır. Bu hastalara 5 yıl yerine, 3 yıl sonra co-test yapılması önerilir.

 • 30 yaş ve üzeri sitoloji negatif, HPV pozitif olan hastalarda yönetimde iki seçenekten aşağıdaki biri seçilebilir:

  • 12 ay sonra co-test tekrar edilebilir. Eğer 12 ay sonra sitoloji sonucu ASC-US veya daha ileri ise veya HPV testi halen pozitif ise kolposkopi için refere edilmelidir. Diğer yandan 12 ay sonra co-test negatif ise hasta takibe alınmalı, 3 yıl sonra co-test tekrarlanmalıdır.

bottom of page